Aşağıdaki bilgiler, web sitemizi ziyaret ettiğinizde kişisel verilerinize ne olduğuna dair basit bir genel bakış
sağlar. Kişisel veriler, kişisel olarak tanımlanabilek tüm verilerdir. Veri korumasına ilişkin bilgiler, bu
metnin altındaki ayrıntılı veri koruma beyanımızda bulunabilir.

Bu belge aracılığıyla size şu konularda bilgi vermek istiyoruz:

Gizlilik Politikası………………………………………………………………………………………………… 1

Bizim hakkımızda ve kişisel bilgilerinizle ilgili rolümüz……1

Hangi kişisel bilgileri işliyoruz. ………………………………………….1

Kişisel bilgilerinizi neden işliyoruz?. ……………………………………2

Kişisel bilgilerinizi ne kadar süreyle saklayacağız. ……………………….3

Kişisel bilgilerinizin olası alıcıları hangileridir?. 3

Bilgilerinizi hangi ülkelere veya uluslararası kuruluşlara aktarmayı planlıyoruz. 3

Kişisel bilgilerinizi nasıl işleyeceğiz …………………………………3

Tarafımızdan işlenen kişisel bilgilerinizle ilgili haklarınız nelerdir?. 3

Tarafımızdan işlenen kişisel bilgilerinizle ilgili haklarınızı nasıl kullanabilirsiniz. 4

Bizim hakkımızda ve kişisel bilgilerinizle ilgili rolümüz

“Sporda / ISports’ta Cinsel Tacizin Önlenmesi, Tespiti ve Mücadelesi için Entegre Yaklaşım” projesi
Erasmus+ çerçevesinde onaylanmıştır ve Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilmektedir. Bu web sitesi
ile ilgili konularda konsorsiyum adına iletişim kurmaya yetkili proje ve kuruluşun koordinatörü, Yunanistan
Thessaly Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Bölümü’dür. İlgili Proje Koordinatörleri,
zpapanik@pe.uth.gr adresinden ulaşılabilen Zisis Papanikolaou ve spats@uth.gr adresinden ulaşılabilen
Asterios Patsiaouras’tır.

Isports projesi, bu web sitesinin yöneticisi olarak, bu web sitesi aracılığıyla sağladığınız kişisel bilgiler konusunda bir denetleyici olarak hareket etmektedir. Kişisel verilerinizin korunmasını çok ciddiye alıyoruz.
Kişisel verilerinizi her zaman gizli ve veri koruma yönetmeliklerine ve bu veri koruma beyanına uygun olarak
ele alıyoruz.

Bu web sitesini kullandığınızda, çeşitli kişisel veriler toplanır. Kişisel veriler, kişisel olarak tanımlanabileceğiniz verilerdir. Bu Gizlilik Politikası, hangi verileri topladığımızı ve bunları ne için kullandığımızı açıklar. Ayrıca bunun nasıl ve ne amaçla yapıldığını da açıklar.

Hangi kişisel bilgileri işliyoruz
 1. Web sitemizi yalnızca bilgi amaçlı kullanırsanız (ör. erişim ve görüntüleme), yani kaydolmazsanız veya
  başka bir şekilde bize bilgi sağlamazsanız, belirli bilgiler otomatik olarak internet tarayıcısı tarafından web
  sitesinin erişilebilir durumda tutulduğu sunucuya gönderilir ve cihazınızda
 • Bu web sitesine erişmek için kullanılan bilgisayarınızın veya diğer cihazınızın IP adresi,
 • Erişim tarihi ve saati,
 • Greenwich Ortalama Saati (GMT) ile saat dilimi farkı,
 • İsteğin içeriği (erişilen belirli sayfa veya dosya),
 • Erişim durumu / HTTP durum kodu (yani dosyanın aktarılıp aktarılmadığı veya muhtemelen bulunamadı vb.),
 • her durumda aktarılan veri miktarı,
 • İsteğin geldiği web sitesi (yönlendiren URL),
 • kullanılan tarayıcı,
 • İşletim sistemi ve arayüzü,
 • Tarayıcı yazılımının dili ve sürümü.

Hiçbir koşulda yukarıda belirtilen verileri kişisel olarak sizinle ilgili sonuçlara varmak amacıyla kullanmayız.

Β. Çerezler, web sitemizi kullandığınızda cihazınızda saklanır. Çerezlerin kullanımı hakkında daha fazla bilgiyi
web sitemizde bulabilirsiniz.

C.adresindeki BÜLTENİMİZE ABONE OL işlevi aracılığıyla gönderirseniz e-postanız

Bu e-posta adresi yalnızca Sporda Cinsel Tacizin Önlenmesi, Tespiti ve Mücadelesine Yönelik Entegre
Yaklaşım / ISports projesi, Sporda Cinsel Tacizin Önlenmesi, Tespiti ve Mücadelesine Yönelik Entegre
Yaklaşım/ Isports ortakları ve projeden ve proje ortaklarından kaynaklanan fırsatlar veya eylemlerle ilgili bilgiler.

D. Sosyal Medya

Web sitemiz, her sayfanın altında ve çeşitli iç sayfalarda (örn. iletişim) görüntülenen bağlantılar aracılığıyla,
Türkiye’de Sporda/Sporda Cinsel Tacizin Önlenmesi, Tespiti ve Mücadelesine Yönelik Entegre Yaklaşım
projesinin çevrimiçi varlığına sosyal medya (ör. Facebook, Youtube) erişim sağlar. Bu işlemle ilgili herhangi
bir bilgi tutmuyoruz.

Kişisel bilgilerinizi neden işliyoruz?

Bize sağladığınız kişisel bilgilerinizi yukarıda belirtildiği gibi aşağıdaki nedenlerle işleriz:

 1. Web sitesini ziyaretinizle ilgili bilgiler. Bu bilgiler, web sitemizi size gösterebilmemiz ve bağlantının ve
  sistemin istikrarını ve güvenliğini sağlamamız için teknik olarak gereklidir.
 2. Çerezler, web sitemizi kullandığınızda cihazınızda saklanır. İlgili çerez işlevi onayı sırasında yaptığınız
  seçimlere bağlı olarak, çerezlerin kullanımı: web sitesinin doğru çalışması, ziyaretiniz ve reklamlarınız veya analitikleriniz için zorunludur. Çerezlerin kullanımı hakkında daha fazla bilgiyi web sitemizde bulabilirsiniz.

E-postanızı, Sporda/ Sporda Cinsel Tacizin Önlenmesi, Tespiti ve Mücadelesine Yönelik Bütünleşik Yaklaşım,
Sporda/ Sporda Cinsel Tacizin Önlenmesi, Tespiti ve Mücadelesine Yönelik Entegre Yaklaşım, Türkiye’de
Cinsellik için Entegre Yaklaşım ile ilgili güncellemeleri size ulaştırmak için adresindeki BÜLTENİMİZE ABONE OL işlevinden ABONE OL işlevi aracılığıyla gönderirseniz, e-postanız. Spor / Spor ortaklarında Cinsel Tacizin
Önlenmesi, Tespiti ve Mücadelesi ve proje ve proje ortaklarından kaynaklanan fırsatlar veya eylemler
hakkında ilgili bilgiler.

 1. Sosyal medyamızı kendimiz yönetiyoruz. Bize sosyal medya üzerinden özel veya direkt mesaj gönderirseniz, bu mesaj başka hiçbir kurumla paylaşılmayacaktır. Tüm bu bilgileri görür ve nasıl yöneteceğimize karar veririz. Örneğin, sosyal medya aracılığıyla bizden yanıt bekleyen bir mesaj gönderirseniz, bunu bir soruşturma veya şikayet olarak işleme alabiliriz. Bir sosyal medya platformu aracılığıyla bizimle iletişime geçtiğinizde, o platformun gizlilik bilgilerine de aşina olmanızı öneririz.
Kişisel bilgilerinizi ne kadar süreyle saklayacağız

Sağlanan bilgileri kalite prosedürlerimize göre saklayacağız:

 1. Talebin çözümü için gerekli olduğu sürece ve 5 yılı geçmemek üzere (proje süresi)
Kişisel bilgilerinizin olası alıcıları hangileridir?

Tarafımızdan tarafımıza iletilen bilgiler ana bilgi sisteminde saklanacak ve bilinmesi gerekenler bazında tutulacaktır.

Verilere erişim, ISports / Sporda Cinsel Tacizin Önlenmesi, Tespiti ve Mücadelesine Yönelik Entegre Yaklaşım rojesinin her bir ortağının yetkili personeline, Avrupa Birliği’ne (Avrupa Projeleri ile ilgili personel,
Εrasmus+ Programı), her ülkenin ulusal yetkililerine (gerekirse), web sitesi yöneticisine, platform destek

Bilgilerinizin başkalarıyla paylaşılmasının gerekli olması durumunda, sizi bilgilendireceğiz.

Bilgilerinizi hangi ülkelere veya uluslararası kuruluşlara aktarmayı planlıyoruz

Kişisel bilgilerinizi alacak ülkeler şunlardır:

Yunanistan, Kıbrıs, İtalya, İrlanda ve Türkiye.

Kişisel bilgilerinizi nasıl işleyeceğiz

Web sitemiz aracılığıyla edindiğiniz kişisel verileri, belirli işleme amaçlarına hizmet ederken yukarıda belirtilen ilkelere dayalı olarak toplayacak, kaydedecek, yapılandıracak, saklayacak, danışacak, kullanacak, yayacak veya başka bir şekilde kullanıma sunacağız, kısıtlayacağız, silecek veya imha edeceğ

Bilgilerinizi profil oluşturma veya otomatik karar verme için kullanmayacağız.

Tarafımızdan işlenen kişisel bilgilerinizle ilgili haklarınız nelerdir?

Saklanan kişisel verilere erişim ve bunların düzeltilmesini veya silinmesini veya sizinle ilgili işlemenin
kısıtlanmasını talep etme veya işlemeye itiraz etme ve ayrıca veri taşınabilirliği hakkınız vardır.

Onayınızı istediğiniz zaman geri çekme hakkına sahipsiniz, sadece

 • alınan haber bültenindeki “Abonelikten çık” bağlantısını tıklayarak

İptalden önce gerçekleştirilen veri işlemenin yasallığı, iptalden etkilenmez.

Bir denetim makamına şikayette bulunma hakkınız vardır.

Veri koruma konularından sorumlu denetim makamı, şirketimizin bulunduğu federal eyaletin eyalet veri
koruma görevlisidir.

Tarafımızdan işlenen kişisel bilgilerinizle ilgili haklarınızı nasıl kullanabilirsiniz

Bizimle istediğiniz zaman iletişime geçebilmeniz için şu araçları kullanabilirsi

 • proje koordinatörlerine zpapanik@pe.uth.gr adresinden ulaşılabilen Zisis Papanikolaou ve spats@uth.gr
  adresinden ulaşılabilen Asterios Patsiaouras’a e-posta yoluyla.
 • Diğer bilgiler

Diğer kuruluşların web sitelerine bağlantılar sağladığımız durumlarda, bu gizlilik bildirimi, bu kuruluşun kişisel
bilgileri nasıl işlediğini kapsamaz. Ziyaret ettiğiniz diğer web sitelerindeki gizlilik bildirimlerini okumanızı öneririz.

Güncel ve doğru olduğundan emin olmak için gizlilik politikamızı düzenli olarak gözden geçiriyoruz.

Haziran 2021