Isports Faaliyetleri

Marketing that works

We work alongside national and international firms.

We plainly comprehend that you need not to lose, but rather to gain more cash over your time of work with us. That is the reason we dismiss all high-chance undertakings, that may prompt a quick heap of money out of the blue however to a primary capital’s misfortune the second

Videoyu oynat

Isports Eğitim Seminerleri

Isports Eğitim Semineri Yunanistan-Trikala

Organizatör: Thessaly Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Bölümü Yer: Üniversite sınıfı/Amfitiyatro Tarih: Aralık 2021

Isports Eğitim Semineri Yunanistan

Organizatör:Hellenic Voleybol Federasyonu Yer: Otel toplantı odası Tarih:Aralık 2021

Isports eğitim seminer Dublin-İrlanda

Organizatör:Champions Factory Ireland Limited Yer: Otel toplantı odası Tarih:Aralık 2021

ISports training seminar in Italy-Lombardia

Organizatör: "L'Orma" Spor Kulübü Yer: Otel toplantı odası Tarih: Aralık 2021

Isports Eğitim semineri İtalya-Roma

Organizatör: Organizzazione Per l'Educazione allo Sport Yer: Otel toplantı odası Tarih: Aralık 2021

Isports Eğitim semineri Kıbrıs-Nicosia

Organizatör: Frederck Üniversitesi Yer:Üniversite sınıfı/Amfitiyatro Tarih: Aralık 2021

Isports Eğitim semineri Türkiye-Ankara

Organizatör: Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Yer: Otel toplantı odası Tarih: Aralık 2021

Bu seminer sırasında ortaklar paydaş temsilcilerine ISports müfredatını sunacaklar. Seminerin amacı iki
yönlü olacaktır:
a) spor kulüpleri ile cinsel taciz olaylarının nasıl önleneceği, bildirileceği ve bunlara nasıl müdahale edileceği
konusunda spor kulübü yöneticileri, antrenörler, spor profesyonelleri ve sporcular yetiştirmek
b) bahsi geçen temsilcilerden geri bildirim toplamak, proje çıktılarının başlangıçta belirlenen hedefe ulaşmasını sağlamak için yapı, içerik ve metodolojiler açısından. Etkinlik ayrıca proje hakkında farkındalık yaratma, bu paydaş kategorilerini dahil etme ve artan etki ve sürdürülebilirlik beklentilerini sağlama amacına da hizmet edecek.

Seminerin bir iş günü sürmesi bekleniyor

Katılımcı sayısının en az 25 olması beklenmektedir.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. est laborum.

Bring to the table win-win survival strategies to ensure proactive domination. At the end of the day, going forward.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation.

ISports Çoğaltıcı Etkinlikler

ISports İtalya-Trikala'da Çoğaltıcı Etkinlik

Organizatör: Thessaly Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Bölümü Yer: Açık alan veya kapalı spor salonu Tarih: Şubat 2022

ISports Yunanistan-Atina'da çoğaltıcı etkinlik

Organizatör: Yunanistan Voleybol Federasyonu Yer: Açık alan veya kapalı spor salonu Tarih: Şubat 2022

ISports İrlanda-Dublin'de çoğaltıcı etkinlik

Organizatör: Champions Factory Ireland Limited Yer: Açık alan veya kapalı spor salonu Tarih: Şubat 2022

ISports Italya-Lombardia'da çoğaltıcı etkinlik

Organizatör: “L’Orma” Spor Kulübü Yer: Açık alan veya kapalı spor salonu Tarih: Şubat 2022

ISports Italya-Roma'da çoğaltıcı etkinlik

Organizatör: Organizzazione Per l'Educazione allo Sport Yer: Açık alan veya kapalı spor salonu Tarih: Şubat 2022

ISports Kıbrıs-Nicosia'da çoğaltıcı etkinlik

Organizatör: Frederick Üniversitesi Yer: Açık alan veya kapalı spor salonu Tarih: Şubat 2022

ISports Türkiye-Ankara'da çoğaltıcı etkinlik

Organizatör: Sürdürülebilir Kalkinma Derneği Yer: Açık alan veya kapalı spor salonu Tarih: Şubat 2022

Isports Kapanış Toplantısı İtalya-Roma

Organizatör: Organizzazione Per l'Educazione allo Sport Yer: Açık alan veya kapalı spor salonu Tarih: Mart 2022

Çoğaltıcı etkinlik, proje ve beklenen sonuçları hakkında farkındalık yaratmak için hedef grubun üyelerini
dahil etmeyi amaçlamanın yanında, en önemlisi onları ISports MOOC hakkında bilgilendirir. Ortaklar özellikle etkinliğe spor kulübü yöneticilerini, antrenörleri, spor profesyonellerini, sporcuları, politika yapıcıları ve diğer paydaşları, proje çıktılarını (O1-O4) sunmaya davet edecek ve daha sonra ISports MOOC’a katılmalarını ve kendi gerbildirimlerini eklemelerini sağlayacaktır.

Etkinlikler ayrıca, sporda kapsayıcılığı teşvik etmenin bir aracı olarak halka açık paralel spor aktivitelerini de
içerecek, aynı zamanda sağlık ve yaşam kalitesinin önemli bir faktörü olarak insanlara günlük yaşamlarında
herhangi bir spor aktivitesine katılma konusunda ilham ve psikolojik destek verecek.

Etkinlikler ayrıca çevimiçi olarak, projenin web sitesi ve sosyal medya aracılığıyla da sunulacak.

Etkinliklerin bir iş günü sürmesi bekleniyor.

Bu etkinlikte en az 50 katılımcı. Etkinliklerin yeri, tercih edilen tesislerin mevcudiyetine ve hava koşullarına
bağlı olarak etkinliğin organizasyonu sırasında kararlaştırılacaktır.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. est laborum.

Bring to the table win-win survival strategies to ensure proactive domination. At the end of the day, going forward.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation.

Customer relations with
transparent communication ...

Business solutions can help you get there.