Proje Hakkında: İçerik & Temel Amaç

Isports Projesi

ISports projesinin temel amacı, genç sporcuların her türlü cinsel tacizden korunması için bütünsel bir yaklaşım geliştirmek, spor profesyonellerini, genç sporcuları ve spor kulüplerini cinsel tacizin tespiti, önlenmesi ve mücadele konusunda 4 AB Üye Devletinde ve Türkiye’de yetkilendirmektir. Faaliyetler ise:

 • Bütüncül genç sporcuları koruma yaklaşımının bir parçası olarak, cinsel tacizi tespit etme-bildirme ve
  önlemeye odaklanarak spor kulüpleri içindeki politika ve hizmet sunumundaki boşlukları ele almak
 • Spor profesyonellerinin, sporcuların ve ebeveynlerin riskleri ve hakları ile cinsel tacizin tespiti, yönetimi ve önlenmesi konusunda kapasite geliştirmelerini desteklemek.
 • Genç sporcuları desteklemek için sürdürülebilir ve aktarılabilir mekanizmayı uygulamaya koymak
 • Cinsel tacizin tespit edilmesi-bildirilmesi ve önlenmesi konusunda spor profesyonellerinin, sporcuların,
  ebeveynlerin, spor derneklerinin ve toplumun farkındalığını artırmak.
 • Spora özel politika oluşturmaya katkıda bulunmak
Videoyu oynat

Özel Hedefler

Isports projesinin özel hedefleri şunlardır:

 • Sporda cinsel tacizle mücadele.
 • Cinsel taciz mağduru olan sporcuları desteklemek.
 • Sporcuların ve spor profesyonellerinin cinsel tacizde radikallikten arındırılması için yeniden eğitilmesi.
 • Sporcular arasında cinsel tacizin önlenmesi.
 • Ebeveynleri ve spor profesyonellerini cinsel taciz vakalarını etkili bir şekilde nasıl yönetecekleri konusunda
  eğitmek.”
 • ISports çevrimiçi platformu aracılığıyla cinsel taciz konusunda açık kaynaklar oluşturmak.
 • Sporda cinsel tacize yönelik farkındalığı artırmak
 • Politika yapıcıları bilgilendirmek

Bring to the table win-win survival strategies to ensure proactive domination. At the end of the day, going forward.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation.

Isports Ortaklığı

ISports Konsorsiyumu, her biri kendi faaliyet alanında ve AB projelerinde geniş deneyime sahip, birbiriyle
bağlantılı ve tamamlayıcı uzmanlık alanlarına sahip farklı ortakları bir araya getirmesiyel karakterize edilmiştir.

Our Advisors

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua

Chris Marison

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt

Adam Smith

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt

Jan Whitfield

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt