Ολοκληρωμένη προσέγγιση για την πρόληψη, τον εντοπισμό και την καταπολέμηση της σεξουαλικής παρενόχλησης στον αθλητισμό / ISports

Αριθμός Έργου: 623032

Why Choose Us

Guaranteed Growth

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt

Modern Tools

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt

Expert Advisors

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt

Κύρια Αποτελέσματα Έργου

Προσαρμοσμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα: «Εκπαίδευση για την πρόληψη της σεξουαλικής παρενόχλησης στον αθλητισμό» θα απευθύνεται σε διευθυντές/ριες αθλητικών σωματείων, προπονητές/ριες, επαγγελματίες αθλητών/ριων και αθλητές/ριες.

Μηχανισμός ISports

Θα δημιουργηθεί μια συγκεκριμένη εργαλειοθήκη και πρωτόκολλα για τον εντοπισμό και την πρόληψη της σεξουαλικής παρενόχλησης εντός αθλητικών συλλόγων. Ο ολοκληρωμένος μηχανισμός του ISports στοχεύει να αποτελέσει ένα σχέδιο για αθλητικούς συλλόγους σχετικά με την πρόληψη και την αντιμετώπιση της σεξουαλικής παρενόχλησης νεαρών αθλητών/ριων.

Μαζικό Ανοιχτό Διαδικτυακό Μάθημα

Το Μαζικό Ανοιχτό Διαδικτυακό Μάθημα (ΜΟΟC) του Έργου Isports θα εξυπηρετήσει το σκοπό της διευκόλυνσης της διαδικασίας κατάρτισης των διευθυντών/ριων αθλητικών συλλόγων, προπονητών/ριων, επαγγελματιών του αθλητισμού και αθλητών/ριων σχετικά με την πρόληψη και την αντιμετώπιση της σεξουαλικής παρενόχλησης. Θα περιλαμβάνει επίσης έναν μηχανισμό πιστοποίησης για τους/ις αθλητές/ριες που θα ολοκληρώσουν την εκπαίδευση.

Ομάδες -στόχοι

Το ISports θα ωφελήσει τις ακόλουθες ομάδες -στόχους, οι οποίες θα συμμετέχουν επίσης στο σχεδιασμό και τις δραστηριότητες του έργου:

  •  Αθλητικοί Σύλλογοι/Ομοσπονδίες
  • Επαγγελματίες στον αθλητισμό, γιατροί ομάδων, προπονητές/ριες φυσικοθεραπευτές/ριες κ.λπ.)
  • Νέοι/ες αθλητές/ριες (18-23)
  • Γονείς
  • Φορείς χάραξης πολιτικής
  • Ευρύ κοινό

Expert Team

Chris Marison

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt

Adam Smith

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt

Jan Whitfield

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt

MOOC

Μαζικό Ανοιχτό Διαδικτυακό Μάθημα

Σεμινάρια

Κατάρτισης σε κάθε χώρα εταίρο

Διευθυντές/ριες

Αθλητικών συλλόγων, προπονητές/ριες, επαγγελματίες αθλητικσμού και αθλητές/ριες στα πιλοτικά σεμινάρια εκπαίδευσης

Χρήστες

Πιλοτική δοκιμή του μηχανισμού ISports

Εγγεγραμμένοι/ες Μαθητές/ριες

Στο MOOC του ISports

Υπεύθυνοι Χάραξης Πολιτικής

 Μέσω των περιλήψεων πολιτικής και των συστάσεων

Ενδιαφερόμενοι/ες

 Μέσω των εκδηλώσεων του Έργου

Πορτοφόλιο Διάδοσης

Icon

Ενημερωτικό Φυλλάδιο

Icon

Περιλήψεις πολιτικής & προτάσεις πολιτικής

    

 

 

 

 

 

You don't need t spend your time to spend your profits.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. est laborum.

Case Studies

Always Look On The Bright Side Of Life

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua

pexels-photo.jpg

Learn and Practice Financial plan

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua

Home Business Advertising Ideas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua

Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες πληροφορίες.