Επικοινωνία

Συντονιστής του Έργου

Ζήσης Παπανικολάου

Email :

zpapanik@pe.uth.gr

Διεύθυνση :

Γάλλιας 120, 38222,
Βόλος, Μαγνησία, Ελλάδα

Αριθμός επαφής :

+306958462217

Συντονιστής του Έργου

Πατσιαούρας Αστέριος

Email :

spats@uth.gr

Διεύθυνση :

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας /DPESS, Καρυές, Τρίκαλα)

Αριθμός επαφής :

+30 24310-47060
+30 6932093571