Σχετικά με το έργο: Περιεχόμενο και Κύριος Σκοπός

Το έργο ISports

Κύριος στόχος του έργου ISports είναι η ανάπτυξη μιας ολιστικής προσέγγισης για την προστασία των νέων αθλητών/ριων από κάθε μορφή σεξουαλικής παρενόχλησης, η ενδυνάμωση του αθλητικού επαγγέλματος, των νέων αθλητών/ριων και των αθλητικών συλλόγων για την ανίχνευση, πρόληψη και καταπολέμηση της σεξουαλικής παρενόχλησης σε 4 κράτη μέλη της ΕΕ και την Τουρκία μέσω δραστηριοτήτων για την:

 •  Αντιμετώπιση των κενών στην πολιτική και την παροχή υπηρεσιών εντός αθλητικών ομάδων, εστιάζοντας στην ανίχνευση- αναφορά και πρόληψη της σεξουαλικής παρενόχλησης, ως μέρος μιας ολιστικής προσέγγισης προστασίας των νέων αθλητών/ριων.
 • Υποστήριξη της ανάπτυξης ικανοτήτων επαγγελματιών του αθλητισμού, αθλητών/ριων και γονέων σχετικά με τους κινδύνους και τα δικαιώματά τους, καθώς και τον εντοπισμό, τη διαχείριση και την πρόληψη της σεξουαλικής παρενόχλησης.
 • Θέσπιση βιώσιμου και μεταβιβάσιμου μηχανισμού για την υποστήριξη των νέων αθλητών/ριων.
 • Ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών του αθλητισμού, των αθλητών/ριων και των γονέων, των αθλητικών συλλόγων, καθώς και της κοινότητας, σχετικά με την ανίχνευση- αναφορά και την πρόληψη της σεξουαλικής παρενόχλησης.
 • Συμβολή στη χάραξη πολιτικής για τον αθλητισμό.
Αναπαραγωγή Βίντεο

Ειδικοί Στόχοι

Οι ειδικοί στόχοι του ISports είναι:

 • Αντιμετώπιση της σεξουαλικής παρενόχλησης στον αθλητισμό.
 • Υποστήριξη αθλητών/ριων που έχουν πέσει θύματα σεξουαλικής παρενόχλησης.
 • Επανεκπαίδευση αθλητών και επαγγελματιών του αθλητισμού σχετικά με τη σεξουαλική παρενόχληση για την εκρίζωσή της
 • Πρόληψη της σεξουαλικής παρενόχλησης μεταξύ αθλητών/ριων.
 • Εκπαίδευση γονέων και επαγγελματιών του αθλητισμού σχετικά με τον τρόπο αποτελεσματικής διαχείρισης των υποθέσεων σεξουαλικής παρενόχλησης.
 • Δημιουργία ανοιχτού υλικού για θέματα σεξουαλικής παρενόχλησης μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας Isports
 • Ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σεξουαλική παρενόχληση στον αθλητισμό
 • Ενημέρωση των φορέων χάραξης πολιτικής

Bring to the table win-win survival strategies to ensure proactive domination. At the end of the day, going forward.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation.

Το εταιρικό σχήμα του Isports

Το εταιρικό σχήμα του ISports χαρακτηρίζεται από ποικιλομορφία, καθώς συγκεντρώνει εταίρους με διαφορετικούς – αν και συνδεδεμένους και συμπληρωματικούς ,μεταξύ τους – τομείς εμπειρογνωμοσύνης, ο καθένας με μεγάλη εμπειρία στον δικό του τομέα δραστηριότητας καθώς και σε έργα της ΕΕ.

Our Advisors

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua

Chris Marison

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt

Adam Smith

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt

Jan Whitfield

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt